Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 424
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 148
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 7
4 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 1
5 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 16
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 397
7 11 Ποτοποιία 19
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 30
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 49
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 9
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 98
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 7
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 58
14 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 2
15 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 21
16 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 1
17 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 12
18 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 108
19 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 16
20 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 314
21 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 6
22 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 32
23 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 104
24 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 14
25 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 6
26 31 Κατασκευή επίπλων 115
27 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 50
28 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 153
29 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 223
30 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 3
31 37 Επεξεργασία λυμάτων 7
32 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 28
33 41 Κατασκευές κτιρίων 194
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 185
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 822
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.205
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.909
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 6.324
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 374
40 50 Πλωτές μεταφορές 7
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 3
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 108
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 56
44 55 Καταλύματα 94
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2.009
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 48
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 21
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 19
49 61 Τηλεπικοινωνίες 46
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 81
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 40
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 25
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 50
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 209
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 125
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 136
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 165
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 230
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 30
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 63
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 102
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 12
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 126
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 5
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 41
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 19
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 85
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 122
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 10
70 85 Εκπαίδευση 365
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 70
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 4
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 46
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 48
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 4
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 63
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 73
78 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 7
79 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 170
80 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 307
81 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 42
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA