Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 400
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 161
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 7
4 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 1
5 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 16
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 389
7 11 Ποτοποιία 15
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 29
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 54
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 9
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 100
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 7
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 57
14 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 2
15 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 21
16 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 1
17 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 11
18 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 108
19 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 16
20 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 309
21 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 7
22 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 32
23 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 104
24 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 15
25 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 6
26 31 Κατασκευή επίπλων 114
27 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 49
28 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 153
29 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 183
30 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 3
31 37 Επεξεργασία λυμάτων 7
32 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 22
33 41 Κατασκευές κτιρίων 187
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 180
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 818
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.174
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.849
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 6.248
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 377
40 50 Πλωτές μεταφορές 3
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 2
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 92
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 48
44 55 Καταλύματα 99
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.999
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 47
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 20
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 19
49 61 Τηλεπικοινωνίες 46
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 73
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 43
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 21
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 49
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 201
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 117
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 130
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 165
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 189
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 26
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 66
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 88
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 12
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 103
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 2
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 28
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 19
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 85
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 115
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 12
70 85 Εκπαίδευση 343
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 58
72 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 28
73 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 45
74 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 3
75 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 64
76 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 68
77 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 7
78 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 164
79 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 297
80 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 43
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA