Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 394
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 135
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 7
4 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 1
5 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 16
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 372
7 11 Ποτοποιία 17
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 29
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 47
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 8
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 97
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 7
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 57
14 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 2
15 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 20
16 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 1
17 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 10
18 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 110
19 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 16
20 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 311
21 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 6
22 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 33
23 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 102
24 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 14
25 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 6
26 31 Κατασκευή επίπλων 113
27 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 48
28 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 149
29 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 184
30 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 3
31 37 Επεξεργασία λυμάτων 6
32 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 21
33 41 Κατασκευές κτιρίων 182
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 179
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 795
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.152
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.745
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 6.162
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 376
40 50 Πλωτές μεταφορές 3
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 1
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 89
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 42
44 55 Καταλύματα 97
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.967
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 42
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 20
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 20
49 61 Τηλεπικοινωνίες 44
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 78
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 41
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 19
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 49
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 196
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 113
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 127
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 162
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 201
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 27
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 63
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 80
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 12
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 93
64 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 27
65 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 16
66 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 85
67 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 93
68 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 12
69 85 Εκπαίδευση 324
70 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 57
71 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 25
72 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 43
73 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 4
74 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 70
75 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 58
76 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 7
77 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 164
78 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 299
79 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 42
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA